Astrološki kodeks

Priredio Andjelko-Gari Zdravković

Još pre više hiljada godina, dok je astrologija bila u povoju, mudraci su bili svesni koju moc ona ima. Da bi sprecili zloupotrebu tih znanja ustanovili su pravila koja svaki astrolog mora poštovati. Na ovom mestu navodim ona stara, izvorna pravila koja sam preuzeo iz Đotiša. Pre oko 2000 godina, oci današnje zapadne astrologije takode su postavili izvesna pravila koja su, u stvari, izvedena iz ovih:

1. Astrolog je svestan da njegovo znanje može biti ograniceno na više nacina: zbog njegovih ljudskih slabosti, nedovoljnog ucenja ili cinjenice da su ta znanja božanskog porekla.
2. Astrolog mora stalno raditi na svom duhovnom razvoju jer je to preduslov ispravne primene znanja koje poseduje.
3. Astrolog tumaci natalnu kartu samo osobama koje to od njega traže a nikako ne sme tumciti kartu jedne osobe ako to neka druga zahteva. Izuzetak su maloletne osobe za koje to traže roditelji. (Izricitog sam stava da deci ne treba raditi horoskope osim radi psihološke analize i odredivanja talenata da bi se usmerili u dobrom životnom pravcu).
4. Kada se nalazi u lošem periodu ili nije smiren, astrolog ne sme tumaciti horoskop.
5. Astrolog ne sme tumaciti horoskop ni kada je ocigledno da ne može popraviti situaciju u kojoj se neka osoba nalazi.
6. Pre nego što pocne da se tumaci natalna karta, astrolog mora da pripremi tu osobu tako što ce joj objasniti odredene pojmove, princip delovanja planeta itd. Ako smata da klijent nje spreman da prihvati savet koji treba da mu se da, ne sme tumaciti natalnu kartu.
7. Astrolog uvek mora biti iskren prema sebi i svojim sposobnostima. Mora se pripremiti za sastanak sa klijentom a ako oseca da nije u stanju da dobro protumaci sve elemente treba da odloži susret.
8. Pri tumacenju natalne karte, mora pažljivo birati reci (u skladu sa psihickom konstitucijom klijenta), treba da bude staložen i miran i svojim nastupom treba da uliva sigurnost.
9. Pri tumacenju karte uvek se akcenat mora staviti na pozitivne strane i potencijale klijenta i astrolog mora biti pozitivan u svojim tumacenjima.
10. Negativne predikcije moraju se iznositi izuzetno pažljivo i takticno uz naglašavanje nacina kako se takvi dogadaji mogu izbeci. Negativni karmicki dogadaji koji se ne mogu izbeci, moraju se precutati.
11. Astrolog uvek mora da savetuje preventivne mere i sve što ce unaprediti život osobe kojoj se horoskop tumaci, a upravo to je svrha astrologije.
12. Na kraju tumacenja - savetovanja, astrolog mora nadahnuti klijenta da krene u pozitivne promene ka ispunjenju životnog zadatka.
Početna | Almanah | Tekstovi | Knjige | Edukacija | Mozaik bilteni | Riznica | Konsultacije i mi | Horoskop