Byzantinum-Hristjanika

Restauracija OBOŽENE - HRISTIJANIZOVANE astrologije


Teze za ovaj odeljak mozete pronaci na strani Tekstovi - PRILOZI MUNDANOJ ASTROLOGIJI, pod naslovom 'Budjenje planete i postanje'. Takodje i na linku 'English'. U tekstovima koji ce kasnije usledti, teme su:

Keplerov model svemira, i platonska tela u Staroj Grckoj - do ukidanja Atinske Akademije u vreme cara Teodosija

Citati iz Vavilonskog TALMUDA i horoskop; Harmonija sfera i muzika; Trokraci 'Davidove zvezde',...

Gde su vladarstva preostale 2 planete Kaldejskog rasporeda (7+7) u horoskopu sa 12 kuca

Teokratija i egzaltacije planeta iz TEME MUNDI, radovanja...

Inserti sa predavanja odrzanog u Novom Sadu u maju 2002. g., i na Banjici u januaru 1996. godine, na temu: Nauka, religija, astrologija
 
Početna | Almanah | Tekstovi | Knjige | Edukacija | Mozaik bilteni | Riznica | Konsultacije i mi | Horoskop